Privacy

MGMC respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft altijd vertrouwelijk worden behandeld. MGMC committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en heeft adequate maatregelen getroffen voor de beveiliging van persoonsgegevens. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden.